0

Geloof het of niet, maar als je op Koningsdag naar Amsterdam bent geweest en je hebt geürineerd, dan is jouw plasje niet in het riool verdwenen. Maar wat is er dan met jouw urine gebeurd? Het is misschien een raar verhaal, maar jouw urine is gerecycled tot kunstmest. Er is een hele belangrijke reden voor dat jouw urine gerecycled is.

Ben jij op Koningsdag naar het Nassau festival, festival Kingsland of naar het Vondelpark geweest en heb je daar geürineerd in het urinoir? Dan ben jij de gelukkige deelnemer aan het recycleproces van urine. Het Waterschap heeft deze plasjes namelijk ingezameld. Duizenden liters aan urine zijn opgevangen om te recyclen.

​De opgevangen urine is naar de fosfaatfabriek in het Westen van Amsterdam gebracht. Daar wordt de urine omgezet in struviet, een belangrijke meststof voor de boeren. De gewassen op het land hebben fosfaat nodig om te kunnen groeien, zonder fosfaat kan geen plant ontwikkelen.

Tot op heden werd fosfaat gewonnen uit natuurlijke bronnen, maar er is een enorme terugloop. Er wordt verwacht dat over 30 jaar de natuurlijke bronnen uitgeput zijn. En dat is dan ook de  reden dat er steeds meer wordt overgegaan op hergebruik. En urine bevat fosfaat en daarom werd jouw urine gerecycled. Een raar idee misschien, maar het is ideaal voor de gewassen. Dus waarom urine dan niet hergebruiken?

Laatste posts